بهمن ۰۵

آزمایش قوۀ دید


Visual_Eye_Chart_for_Kids_01
پیشرفت شما با ورزش های چشم بستگی کامل به کوشش ها و ملاحظات خودتان دارد، هیچ کارشناس خارجی وجود نداردکه وکالت داشته باشد که پیشرفت شما را اندازه گیری کند و اعلام دارد که آیا شرایط شما در حالت بهبود است و تا چه اندازه پیشرفت دارد، بستگی به خودتان دارد که به نقطۀ شروع خودتان نمره بدهید. مانند یک پدری که بلندی قد فرزندش را در روی تیر عمودی چارچوب درب علامت گذاری می کند و هر از چندگاهی کنترل می کند، شما هم گاهگاهی برای اندازه گیری پیشرفت خودتان به همان نمره یا علامت اولیه باز گردید.
روش مرسوم تست قوۀ بینایی، توسط یک چارت چشم است، مانند چارت اِسنِلِن که نمونه هایی از آن را در ضمیمه می آوریم. معهذا، برای افرادی از ما که بیشتر عمر معمول خود را در مطب چشم شناسان گذرانده ایم، ممکن است مشاهدۀ یک چارت معمولی چشم به حد کافی پر از استرس باشد، به طوری که چشم های ما را از وحشت، منجمد گرداند. اگر این حس برای شما نیز آشنا باشد، برای خودتان یک چارت درست کنید، از نقاشی ها، تصاویری که از روزنامه ها جدا کرده اید، گل های خشک شده، یا علامت هایی که معنی خاصی برای شما دارند، استفاده کنید. تنها کاری که باید بکنید، این است که همان طوری که در چارت چشم مرسوم آمده، تمام تصاویری را که در ردیف بالایی قرار می دهید، هم اندازه و بزرگ باشند، در ردیف دوم تصاویری که کوچک تر و یک اندازه باشد و به همین ترتیب هر ردیف کوچکتر شده تا نهایتا شما شش یا هفت ردیف دارید. چارت خود را در چند متری دورتر از خودتان آویزان کنید، در فاصله ای قرار دهید که بتوانید یک تا سه ردیف از آن را به راحتی بخوانید و با بقیۀ ردیف ها مشکل داشته باشید. چارت باید بر چشمان شما عمود باشدو هم سطح با چشم های شما باشد(در حالایستاده باشید یا نشسته)، شروع به خواندن چارت خودتان از ردیف بالا بکنید. از آخرین ردیفی که می توانید به وضوح ببینید یادداشت بردارید.
sample-small-animals
original_Wedding_Eye_Chart_Templatesnellen-chart-1می توانید این چارت را در یک صفحۀ A4 چاپ کرده و در فاصله ای قرار دهید که سه ردیف آن را واضح ببینید.
این همان چوب اندازه گیری است که شما در مقابل آن پیشرفت خود را همزمان با انجام تمرین ها اندازه گیری می کنید. همانطور که در نوجوانی یک چوب در دیوار نصب می کنید و هر روز قد خود را اندازه گیری می کنید. بعد از هر ورزشی – یا لااقل بعد از هر جلسه- به چارت خود باز گردید، در حالی که دور از آن ایستاده اید، تغییرات را کنترل کنید. (اشنایدر- یوگا برای چشمان شما)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.