تیر ۱۷

سوالات ۴ گزینه ای آزمون کتبی انشای نماز (جزوه نگارش استاد محدثی) خرداد ماه ۱۳۹۵ آذربایجان شرقی

سئوالات ۴ گزینه ای نگارش، از جزوۀ استاد جواد محدثی

۱- خداوند متعال در سورۀ مبارکۀ القلم به چه چیزی سوگند خورده است؟

الف) قلم    ب)  نوشته      ج) فرشتگان    د)  الف و ب

۲- کسی که مفاهیم و احساس هایی در ذهن خود دارد اما نمی تواند آن ها را بیان کند، دچار کدام فقر می باشد؟

الف) فقر محتوا     ب)  فقر واژه      ج) فقر انگیزه    د)  فقر ایده

۳- خمیرمایۀ اولیۀ رشد قلمی چیست؟

الف) درگیر شدن با کار قلمی    ب) داشتن ذوق و شوق       ج) مطالعۀ آثار شیوا        د)  زیاد نوشتن

۴- کدام یک از جمع های زیر صحیح است؟

الف) سفارشات    ب) پیشنهادات       ج) کلمات    د)  گزارشات

۵- نگارش کدام کلمه صحیح نمی باشد؟

الف) عقلانیت          ب)  عربیت          ج)  جمهوریت          د) منیت

۶- جمع کدام یک از کلمات زیر غلط میباشد؟

الف) مومنون جمع مومن     ب) صالحین جمع صالح       ج) داوطلبین جمع داوطلب     د) متقین جمع متقی

۷- نگارش کدام یک از کلمات زیر غلط است؟

الف) مسئول مربوطه       ب) بخش مربوط           ج) آستان مقدس           د) نامۀ واصل

۸- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) روزی به سفر رفتم          ب) یک روز به سفر رفتم           ج) او کتاب را باز کرد و چند صفحه از آن را خواند            د) او در زندگی غصه های زیادی خورده است.

۹- کدام یک از عبارات زیر صحیح هستند؟

الف) اساتید گرام           ب)  اساتید گرامی          ج)  اعلم تر          د) افضل تر

۱۰- نگارش کدام کلمه صحیح نمی باشد؟

الف) جاناً          ب) گاهاً           ج) ثانیاً           د) مالاً

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.