تیر ۱۶

معرفی رشته انشای نماز

یکی از مسابقات دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، مسابقۀ انشای نماز می باشد. این مسابقه زیرمجموعۀ مسابقات قران و عترت و نماز شاخۀ پرورشی وزارت آموزش و پرورش می باشد. سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دورۀ سی و چهارم این مسابقات می باشد. مسابقۀ انشای نماز در اوایل در دوره های ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان برگزار می شد، اما چند سالی هست که در دورۀ ابتدایی برگزار نمی شود. امسال دورۀ اول دبیرستان، مرحلۀ منطقه ای و استانی بوده و دورۀ دوم دبیرستان تا مرحلۀ کشوری صعود می کنند. شیوۀ اجرای مسابله در استان آذربایجان شرقی به این صورت است که از هر مدرسه یک نفر برگزیده به منطقه یا ناحیه معرفی می شود و در منطقه یا ناحیه امتحان گروهی گرفته شده و از بین شرکت کنندگان یک نفر را برگزیده و به استان معرفی می کنند و در استان هم بعد از اخذ امتحان، نفرات اول دوره دوم دبیرستان به مرحلۀ کشوری راه می یابند.

قبلا نمره ارزشیابی مسابقۀ انشاء نماز ۸۰ نمره برای نوشتن انشا و ۲۰ نمره خواندن عملی نماز بود. اما دو سالی هست که شیوۀ نگارش انشای نماز که برگرفته از سخنرانی های استاد جواد محدثی در ۸۶ صفحه اضافه شده و ۲۰ نمره را به خود اختصاص داده است. اما هنوز فرم داوری انشای نماز با ۸۰ نمره به شرح زیر موجود است:
جدول امتیاز بندی انشای نماز
ردیف مواد مسابقات امتیاز
۱ کتبی (از جزوۀ استاد محدثی) ۲۰
۲ صحیح خوانی نماز ۲۰
 ۳ انشای نماز ۶۰
جمع امتیازات ۱۰۰
جدول داوری مسابقه انشای نماز
         نام و نام خانوادگی:                    استان:       نام شهرستان :        پایه و دوره تحصیلی:
ردیف
معیارهای ارزشیابی
حداکثر امتیاز
امتیاز کسب شده
۱
مقدمه
۵
۲
وسعت دید و گستره تفکر
۱۵
۳
کیفیت نظم و ارتباط منطقی مطالب
۱۲
۴
سادگی و روانی در بیان موضوع
۸
۵
نوآوری و خلاقیت
۸
۶
بهره گیری از اصطلاحات و ترکیبات ادبی بدیع و تازه
۸
۷
کیفیت جمع بندی مطالب و نتیجه گیری
۱۲
۸
توجه به قواعد نگارش و ویرایش
۱۲
جمع امتیاز
۸۰
       نام و نام خانوادگی داور:                                 امضاء:

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.