شهریور ۰۴

 مقاله: ارتباط بین غالب بودن دست و چشم با حدت بینایی و عیب انکساری

عنوان نشریه:   بینا :   زمستان ۱۳۸۴ , دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پی در پی ۴۳) ; از صفحه ۲۳۳ تا صفحه ۲۳۷ .
 
عنوان مقاله:  ارتباط بین غالب بودن دست و چشم با حدت بینایی و عیب انکساری
 
نویسندگان:  روزی طلب محمدحسین, اصلانی سیدعلیرضا, اقتداری معصومه*, روزی طلب سپیده
 
 * شیراز، بیمارستان خلیلی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده:

هدف: تعیین چشم و دست غالب در افراد مبتلا به عیوب انکساری و ارتباط آن ها با حدت بینایی و شدت عیب انکساری.
روش پژوهش: در ۶۲۰ فرد دچار عیب انکساری و کاندید لیزیک، چشم غالب به وسیله آزمون Hole- in- the- Hand تعیین شد و رفرکشن با سیکلوپلژیک انجام گردید. در مورد دست غالب نیز سوال شد. بیماران مبتلا به تنبلی چشم یا کسانی که قادر به انجام آزمون Hole- in- the- Hand نبودند یا فقط یک چشم داشتند؛ از مطالعه حذف شدند.
یافته ها: اطلاعات ۵۸۵ بیمار کاندید جراحی لیزیک مورد بررسی قرار گرفت. سن بیماران بین ۴۳-۲۱ سال (متوسط۳۳٫۷سال) بود. بیماران در ۵۸ درصد موارد مرد بودند. در ۹۰٫۹ درصد موارد، دست راست و در ۷۷٫۹ درصد موارد، چشم راست غالب بود. در راست دست ها در ۷۹٫۱ درصد موارد و در چپ دست ها در ۶۶٫۱  درصد موارد، چشم راست غالب بود. چشم و دست غالب در ۳۸٫۳ درصد موارد، ناهم سو و در ۶۱٫۷ درصد موارد هم سو بودند. حدت بینایی در ۶۸٫۲ درصد موارد در چشم غالب، بیش تر از چشم غیر غالب بود (P=0.03 , t=0.89) هم چنین عیب انکساری در چشم غیر غالب به طور قابل توجهی شدیدتر از چشم غالب بود (p= 0.01 , t=0.88)
نتیجه گیری: در هر دو گروه راست دست ها و چپ دست ها، غالب بودن چشم راست شایع تر است و هم سو بودن چشم و دست غالب نیز شایع تر از ناهم سو بودن آن ها می باشد. شاید علت غالب بودن یک چشم، حدت بینایی بهتر و عیب انکساری کم تر باشد. مطالعات بیش تر در این زمینه توصیه می شود.

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=43235

 

 

1 comment

  1. ممنون عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.