تیر ۲۷

موضوعات انشای نماز

2016-07-16_231601
الف) موضوعات عمومی
 1. اولین نماز من
 2. نماز ظهر عاشورا
 3. امام جماعت خوب امام جماعتی است که…
 4. مسجد خوب مسجدی است که…
 5. اگر من امام جماعت بودم این کارها را برای ترغیب نماز گزاران انجام می دادم…
 6. اگر من بخواهم دوستم را به مسجد دعوت کنم، این کارها را انجام می دهم
 7. مسجد خوب ، مسجدی است که … 
 8. به نظر من خادم اقامۀ نماز کسی است که…
 9. وقتی در مورد ثواب نماز جماعت فکر می کنم به نظرم می رسد….
 10. اگر بچه های یک مدرسه با علاقه در نماز جماعت حاضر شوند …
 11. اگر بچه های یک مدرسه را به زور به نماز جماعت وادار کنند …
 12. مسئولین جهت ترغیب دانش آموزان به برپایی نماز در مدرسه، چه اقداماتی باید انجام بدهند.
 13. وقتی رو به قبله می ایستم و می خواهم تکبیره الاحرام بگویم، احساس می کنم….
 14. وقتی صحنه ی نماز جماعت بیت الله الحرام را از تلویزیون می بینم ، دلم می خواهد …
 15. وقتی به نماز جمعه می روم ، خیل عظیم نمازگزاران در من این احساس را بوجود می آورد که …
 16. چگونه دوستمان را به نماز خواندن دعوت بکنیم؟
 17. در پاسخ به دوستی که بگوید: چرا نماز می خوانی میگویم …
 18. در پاسخ به دوستی که بگوید: چرا نماز جماعت بهتر از نماز انفرادی است می گویم …
 19. اگریک جوان غیر مسلمان از من بپرسد که چرا نماز می خوانی می گویم …
 20. در پاسخ به دوستی که بگوید: مگر خدا به نماز خواندن ما احتیاج دارد ؟ می گویم …
 21. در پاسخ به دوستی که بگوید: چرا نماز جماعت بهتر از نماز فرادی است م گویم …..
 22. در پاسخ به دوستی که بگوید: برای تشکر از خدا چه احتیاجی به حرکات و کلمات عربی هست، می گویم …
 23. مدتی است در این اندیشه ام که چرا نماز را عربی می خوانیم؟
 24. مدتی در این اندیشه ام که چرا نماز ها را باید در وقت های خاصی می خوانیم.
 25. اگر دوستی از تو پرسید که چرا نماز را به عربی می خوانی چه می گویی؟
 26. روزی که نماز با حال تری خوانده باشم ، احساس می کنم که …
 27. با احساس ترین نماز جماعتی که خوانده ام …
 28. چرا نماز خواندن برای بعضی ها سنگین است؟
 29. چرا در نماز، سلام ها در آخر نماز قرار دارد؟
 30. چرا نماز جوانان از نماز پیران برتر است؟
 31. چرا نمازبهتریناعمال است؟
 32. نماز و طبیعت
 33. چه نیازی به نماز؟
 34. نماز اول وقت
 35. قطرات آب وضو
 36. نماز و سکوت
 37. نماز و شب
 38. نماز و نیاز
 39. نماز و خضوع
 40. محراب نماز
 41. نماز در سنگر
 42. اگر می دانستیم نمازی که می خوانیم، آخرین نمازتان هست،چگونه نماز می خواندیم.
 43. نماز زیباترین نیایش
 44. نماز درد دلی با خدا
 45. مهتاب شب های دعا
 46. به نظر من این کارها بچه ها را از نماز دور می کند.
 47. وقتی به آسمان نگاه می کنم ، دلم می خواهد به خالق این همه زیبایی بگویم …
 48. وقتی بهار فرا می رسد ، احساس می کنم که دلم می خواهد به خالق طبیعت بگویم…
 49. با شنیدن صدای اذان احساس می کنم…
 50. با شنیدن صدای اذان احساس می کنم که کسی دعوت نامه ی مهمانی با شکوهی را با صدای بلند برایم می خواند … 
 51. بعضی وقت ها دلم می خواهد بعد از نماز با خدا گفتگو کنم و بگویم
 52. بیشترین تاثیری که از یک نماز با حال گرفته ام این است که …
 53. با حالترین نمازی که خوانده ام.
 54. اگر نماز درست و حسابی در جامعه ای اقامه شود …
 55. اگر کسی به راستی نماز گزار باشد …
 56. نماز و امنیت فردی و اجتماعی
 57. نماز و کسب روزی حلال
 58. نوای روح بخش توحید
 59. من روزی ۵ بار در بیکرانگی تو سیر میکنم
 60. حی علی الصلوه
 61. فرهنگ نماز و میانه روی در معاش
 62. نماز ،اقتصاد ، فرهنگ
 63. نماز و اقتصاد مقاومتی
 64. در تهجد و شب زنده داری رازی است
 65. سلام بر سجدۀ طولانی
 66. نماز و پیشگیری از بحران هویت
 67. شرکت در نماز جمعه…
 68. هیچ خدمتی در جهان به انداز، برپایی نماز و آبادانی مسجد نیست.
 69. در پاسخ به کسی که بگوید نماز چه فایده ای دارد می گویم…
 70. از کجا بفهمیم نمازمان مورد قبول حقتعالی واقع می شود؟
ب) اشعار مربوط به نماز
 1. نماز کن به صفت چون فرشته باید و من هنوز در صفت دیو و درد گرفتـــــــارم
 2. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست                     نمــــــاز من کــــه پذیرد که در بغل دارم
 3. کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان
ج) نماز و سبک زندگی
 1. ابعاد فردی و اجتماعی نماز در رابطه با سبک زندگی
 2. نماز، تعاون ، روحیه مشارکت و کار گروهی
 3. نماز، بندگی و خانواده متعالی
 4. نقش نماز یاوران در ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه
 5. فرهنگ نماز و میانه روی در معاش
 6. نمازجمعه و جماعت، همبستگی و مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی
 7. نماز و امنیت فردی و اجتماعی
 8. نماز، شاخص و معیار سبک زندگی اسلامی
 9. نقش نماز در مقابله با تجمل گرایی
د) نماز و سلامت اقتصادی :
 1. نماز و خودکفایی اقتصادی
 2. نماز و اصلاح الگوی مصرف
 3. نماز و کارآفرینی
 4. نماز و اخلاق حرفه ای
 5. نماز و عدالت اقتصادی
 6. نماز و بهره وری در کار و تولید
 7. نقش نماز در فرهنگ کار و تولید ملی
 8. نماز و کسب روزی حلال
 9. نقش نماز در ارتقای انگیزه برای کار مفید
ه) سبک زندگی اسلامی و اقتصاد سالم:
 1. تأثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم
 2. آثار فرهنگی و اجتماعی متقابل اقتصاد و نماز در جامعه
 3. راههای پرورش نسل نو بر اساس فرهنگ نماز با رویکرد به میانه روی و پایبندی به اقتصاد اسلامی
 4. نماز، تعهد سازمانی و وجدان کاری
 5. بازار و آموزه های نماز
 6. ویژگی های نمازگزاران در فقر و غنا و رفتار آنان در عبور از بحران های اقتصادی
 7. کارکردهای تربیتی و اجتماعی نماز در پیشگیری از رفتارهای ناسالم اقتصادی
و) نماز و کاهش آسیب های اقتصادی:
 1. نقش نماز در پیشگیری از اسراف و تبذیر
 2. نقش نماز در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گزاری
 3. نماز و راهکارهای مبارزه با آفات اقتصاد سالم
 4. مقایسه اقتصاد سرمایه داری مادی با اقتصاد اسلامی مبتنی بر فرهنگ نماز
 5. نماز ومبارزه با مفاسد اقتصادی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.