آذر ۲۷

هذا منی

نذر یکی از زیرمجموعه های دعا می باشد، یعنی این که انسان خواسته ای دارد و برای برآورده شدن آن عهدی با خداوند می بندد. خیلی از افراد به وسیلۀ نذر به آرزوی قلبی خود رسیده اند. 

در این مجموعه بر آنیم که مواردی را که افراد نذر کرده و نتیجه گرفته اند جمع آوری کنیم. کاربران گرامی هم اگر برای برآورده شدن دعای خود نذری کرده  به نتیجه رسیده اند، برای ما بفرستند.

آقازادۀ دکتر بخت آور تعریف می کنند که مرحوم پدرشان می گفت حدود ۵۰ سال پیش به حج مشرف می شوند. موقع رفتن، مادرشان قالیچه ای میدهند که در سفر از آن استفاده بکند. در مکه آن قالیچه گم می شود و پدرشان از این که یادگار مادرشان را گم کرده، ناراحت می شوند. تا اینکه آیۀ الله حاج سید علی آقا مولانا می گویند:”اگر به ۵ سید نذر کنی انشاءالله پیدا می شود و رساندن نذر به ۵ سید هم با من” پدرشان هم نذر می کنند. بعد از چند روز که در کوچه های مکه می رفتند، متوجه می شوند کنار دیوار، توی یک گونی قالیچه ای هست و شخصی هم کنار قالیچه ایستاده است. می بینند همان قالیچۀ گم شده هست. به اون شخص با عربی شکسته و بسته می گویند که “هذا منی” عرب هم می گوید:بردار و ببر. همان قالیچه الان در داروخانۀ دکتر بخت آور در تبریز موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.