Category: تجربیات پزشکی

این که گفته اند "التجربة فوق العلم" حرف صحیحی هست، مخصوصا که تجربه هدفمند و مکرر باشد. گاهی در عالم پزشکی تجربیاتی وجود دارند که می توانند برای مریض ها و دکتر ها مفید باشند.

اسفند ۲۵

تجربیات پزشکی- حساسیت به بالش پر

در سفر حج با یک شکارچی همراه بودم، او می گفت که با پزشکی به شکار رفته بودیم. در انجا تعریف می کرد که ” یک روز مریضی آمد و گفت: آقای دکتر صورتم حساسیت کرده است. یکی از داروهای حساسیت را نوشتم. بعد از یک ماه آمد و گفت آقای دکتر  درست نشد. داروی …

ادامه‌ی مطلب