مهر ۳۰

درمان تنبلی چشم با یک بازی ویدیویی

 

دانشمندان یک بازی کامپیوتری ابداع کرده اند که به دید دو چشمی کمک میکند و به این ترتیب میتوان از آن در درمان تنبلی چشم کمک گرفت. تنبلی چشم یا آمبلیوپی amblyopia بیماری است که در سنین پایین بروز کرده و ۳-۲ درصد جامعه را مبتلا میکند و میتواند سبب نابینایی کامل شود.

تشخیص و درمان آن ساده بوده و به همین خاطر همه ساله غربالگری هایی برای کشف موارد تازه آن در مراکز بهداشتی انجام میشود. درمان فعلی تنبلی چشم بستن چشم سالم و دیدن فقط با چشم دیگر است. در روش جدید نیازی به بستن چشم نیست و هر دو چشم میتوانند فعال باشند.

این بازی جدید که در دانشگاه های لوئیزویل و پنسیلوانیا توسعه یافته است نوعی بازی موش و گربه است و هر دو چشم فرد را وادار میکند تا با هم کار کرده و آموزش ببینند. در این بازی چشم ضعیف تر در برابر تصاویر پیچیده تری قرار گرفته و در نتیجه بیشتر تحریک میشود. به این ترتیب کار چشم قویتر کم تر شده و چشم ضعیف تر تحریک میشود تا بیشتر کار کند.
با به کار گیری فیلترهای سبز و قرمز در جلوی چشم های فرد، چشم سالم فقط یک زمینه با خطوط عرضی را میبیند و چشم ضعیف تصاویری با خطوط عمودی یا مورب که در زمینه خطوط عرضی حرکت میکنند. به این ترتیب چشم ضعیف در برابر محرک های قویتری قرار گرفته و تقویت میشود.
دید دو چشمی در درک عمق فضا و دید سه بعدی و همچنین در حفظ تعادل مهم است و به همین خاطر کار کردن هر دو چشم اهمیت فراوانی دارد.

منبع اینترنتی: http://www.iranorthoped.com/fa/news/3102

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.