Tag: انشای برگزیده استانی

مرداد ۰۲

اگر می دانستیم نمازی که می خوانیم، آخرین نمازمان هست، چگونه نماز می خواندیم؟

 انشای نماز مرحلۀ استانی آذربایجان شرقی میانه– آموزشگاه شهید باکری- منوچهر سهرابی اگر می دانستیم نمازی که می خوانیم، آخرین نمازمان هست، چگونه نماز می خواندیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم “امروز آخرین باری بود که او را دیدم، اما باز هم ادامه یافت، شاید فردا آخرین بار باشد، اگر فردا هم نشد، باز هم منتظر …

ادامه‌ی مطلب