بایگانی برچسب: انشای نماز

مرد 02

اگر می دانستیم نمازی که می خوانیم، آخرین نمازمان هست، چگونه نماز می خواندیم؟

 انشای نماز مرحلۀ استانی آذربایجان شرقی میانه– آموزشگاه شهید باکری- منوچهر سهرابی اگر می دانستیم نمازی که می خوانیم، آخرین نمازمان هست، چگونه نماز می خواندیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم “امروز آخرین باری بود که او را دیدم، اما باز هم ادامه یافت، شاید فردا آخرین بار باشد، اگر فردا هم نشد، باز هم منتظر …

ادامه‌ی مطلب »

تیر 17

نماز روز عاشورا

میرحبیب موسوی- برگزیده استان اذربایجان شرقی- ۸۵-۸۴ – شهرستان بناب خورشید(( راست)) ایستاده بود که راست ترین قامت ها به نماز شکسته ایستادند. سلسله کوه های عظمت وعشق، دشت را پوشاند.آفتاب اذان می گفت واسبان شیهه زن گوش افراشته و خاموش، به دست های بلند شده برای تکبیر چشم دوخته بودند. سکوتی سیاه کران  تا کران …

ادامه‌ی مطلب »