Tag: دیدن با ذهن،تعدیل نگرش، تمرین های چشم، درمان دوربینی

بهمن ۰۷

دوربینی چشم و راه های اصلاح آن

 دوربینی(Hyperopia)یکی از عیوب انکساری چشم بوده و به معنی این است که چشم بیمار در دیدن اشیای نزدیک دچار اشکال می باشد. در دوربینی، تصویر در پشت شبکیه متمرکز می‌شود و به همین دلیل فرد می‌تواند تصاویر دور را ببیند ولی تصاویر نزدیک را یا به خوبی نمی‌بیند یا برای دیدن آنها باید تمرکز بیشتری کند و فشار …

ادامه‌ی مطلب