Tag: دیدن با ذهن، ورزش های چشم، حمام آفتاب

دی ۲۷

حمام آفتاب برای چشم ها (Sunning)

آفتاب گیری (Sunning) همانطور که بدن انسان نیازمند آفتاب گیری می باشد، چشم ها هم از این قاعده مستثنی نیست، با این تفاوت که نبایستی چشم ها را در معرض نور مستقیم خورشید قرار داد. بدین جهت برای آفتاب دادن چشم ها، با پلک های بسته به خورشید نگاه کنید و در عین حال سر …

ادامه‌ی مطلب