Tag: نماز روز عاشورا

تیر ۱۷

نماز روز عاشورا

میرحبیب موسوی- برگزیده استان اذربایجان شرقی- ۸۵-۸۴ – شهرستان بناب خورشید(( راست)) ایستاده بود که راست ترین قامت ها به نماز شکسته ایستادند. سلسله کوه های عظمت وعشق، دشت را پوشاند.آفتاب اذان می گفت واسبان شیهه زن گوش افراشته و خاموش، به دست های بلند شده برای تکبیر چشم دوخته بودند. سکوتی سیاه کران  تا کران …

ادامه‌ی مطلب

تیر ۱۶

معرفی رشته انشای نماز

یکی از مسابقات دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، مسابقۀ انشای نماز می باشد. این مسابقه زیرمجموعۀ مسابقات قران و عترت و نماز شاخۀ پرورشی وزارت آموزش و پرورش می باشد. سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دورۀ سی و چهارم این مسابقات می باشد. مسابقۀ انشای نماز در اوایل در دوره های ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان …

ادامه‌ی مطلب