Tag: هذا منی

آذر ۲۷

هذا منی

نذر یکی از زیرمجموعه های دعا می باشد، یعنی این که انسان خواسته ای دارد و برای برآورده شدن آن عهدی با خداوند می بندد. خیلی از افراد به وسیلۀ نذر به آرزوی قلبی خود رسیده اند.  در این مجموعه بر آنیم که مواردی را که افراد نذر کرده و نتیجه گرفته اند جمع آوری …

ادامه‌ی مطلب